Pokud splňuješ "Podmínky vstupu," můžeš vstoupit na tyto stránky.


Podmínky vstupu:


Beru na vědomí, že následující stránky neobsahují zobrazení nebo popis ohrožující mravnost ve smyslu § 205 trestního zákona České republiky. Zejména neobsahují vyobrazení nebo popisy, v nichž se projevuje neúcta k člověku a nsilí, nebo která zobrazují sexuální styk s dítětem, se zvířetem nebo jiné sexuálně patologické praktiky. Zobrazují nebo popisují však nahé dospělé muže a jejich vzájemné sexuální styky. Osoby, které mají vůči takovým vyobrazením a popisům morální nebo estetické výhrady, by následující hypertextové odkazy ve vlastním zájmu neměly otevírat.

Tvůrce následujících stránek nemá v úmyslu kohokoli svádět k zahálčivému nebo nemravnému způsobu života ve smyslu § 217 trestního zákona České republiky. Upozorňuje proto zejména osoby mladší 18 let, že sexualita, která je na těchto stránkách zachycena, je pouze jednou z částí vyváženého a odpovědného přístupu k vlastnímu životu a k životu druhých. Mladiství, kteří si nejsou jisti svou psychickou zralostí a schopností přiměřeně reagovat na podněty, by tyto stránky ve vlastním zájmu neměly otevírat.

UPOZORNĚNÍ:
Osoby, jejichž vyobrazení na následujících stránkách najdete,
nemusí být sexuálně zaměřeny na osoby stejného pohlaví!

http://www.sendme.cz/gaymens